NameMNCMCC
Kirim SMS ke Vodafone (V.R.A.M Tele.),HungaryVodafone (V.R.A.M Tele.),Hungary1216
Kirim SMS ke Pannon GSM,HungaryPannon GSM,Hungary1216
Kirim SMS ke Magyar Telekom (T-Mobile),HungaryMagyar Telekom (T-Mobile),Hungary30216

Send Free SMS ke Hungary