NameMNCMCC
Kirim SMS ke UK Mapesbury Communications Ltd (MCom),UKUK Mapesbury Communications Ltd (MCom),UK1234
Kirim SMS ke Routo Telecom Ltd.,UKRouto Telecom Ltd.,UK22234
Kirim SMS ke Manx,UKManx,UK58234
Kirim SMS ke Jersey,UKJersey,UK50234
Kirim SMS ke Guernsey,UKGuernsey,UK55234
Kirim SMS ke Jersey Telenet,UKJersey Telenet,UK3234
Kirim SMS ke Vodafone,UKVodafone,UK15234
Kirim SMS ke T-Mobile (Virgin),UKT-Mobile (Virgin),UK30234
Kirim SMS ke Orange,UKOrange,UK33234
Kirim SMS ke O2 (BT Cellnet),UKO2 (BT Cellnet),UK0234
Kirim SMS ke Hutchison 3G UK Ltd,UKHutchison 3G UK Ltd,UK20234

Send Free SMS ke UK