NameMNCMCC
Kirim SMS ke Warid Telecom,UgandaWarid Telecom,Uganda22641
Kirim SMS ke Uganda Telecom (UTL Telecel),UgandaUganda Telecom (UTL Telecel),Uganda11641
Kirim SMS ke MTN,UgandaMTN,Uganda10641
Kirim SMS ke CelTel (Clovergem),UgandaCelTel (Clovergem),Uganda1641

Send Free SMS ke Uganda